Tjärnäs hyttruin Hofors - juli 2017

Urban Exploration

Industrier

Tjärnäs hyttruin ligger sydöst om Hofors. Stället finns med på min lista för fotoresan sommaren 2017. Jag är ändå i trakten för att spana in några gruvor. Jag har kollat upp stället innan men ser skylten till ruinen av en slump. Det är en mycket liten skylt som dessutom sitter snett.

Stället ligger fint vid en liten fors. Det är ganska mycket gräs och annan växtlighet som delvis döljer ruinen i grönska. Detta kan förhöja upplevelsen av en plats, som till exempel Sörviksgruvan. Men här tycker jag mest att det stör. Kan inte någon från kust-skärms-gräsklippar-eliten komma hit och röja lite? Jag förmodar att platsen inte har alltför många besökare. Kanske är det bara knäppskallar som jag som kommer hit.