Sefrivatnet Norge - juli 2015

Urban Exploration

Stenbrott

Jag brukar inte fota nyare stenbrott av det här slaget. Men det var ändå något som drog mig till platsen. Besvärlig plats att stanna på förresten. Vägarna i nordnorge är smala, kurviga och backiga. Platsen liknar en gammal westerngruva. Tågspåret som löper nedanför brotten hjälper till att förstärka effekten. Jag hittade något som liknade en gammal gruvingång halvvägs upp. Men om det nu varit det så var den i alla fall igenfylld nu. Det var soligt och varmt den dagen och ovanför mitt huvud kretsade två stora rovfåglar. Deras skri var som tagna ur en westernfilm där hjälten sakta rider fram genom en stekhet öken.