Oxhagens naturreservat - mars 2021

Foto

Natur

Jag har precis besökt Salsta fornborg och kommer på Oxhagens naturreservat som ligger bara några kilometer norr om fornborgen. Parkeringen ligger alldeles vid vägen och ingången till reservatet ligger lika nära den.

Efter bara några 100 meter befinner jag mig i hjärtat av reservatet. Det är en blandning av en kohage, en hög ås, några gamla ekar och en stor översvämning. Lite som ett reservat på steroider. Färgerna är dock mycket matta och inget är grönt, allt skiftar i gula och bruna nyanser. Man ser spår efter hovar på marken men grinden till den stora hagen bredvid står öppen och inga oxar syns till. Det är några månader kvar till grönbetet.

Jag letar mig upp på åsen som tydligen heter Vattholmaåsen. Det står några bänkar längst upp och jag tänker helt osökt på Torslundagropens naturreservat. Fast åsen i Torslunda är högre och mer dramatisk.

Det är ett ganska litet reservat och jag förmodar att platsen är välbesökt på sommaren av traktens skolungdomar.