Älghults glasbruk - juli 2012

Urban Exploration

Glasbruk

Gamla glasbruket i Älghult. Vi hade ett sommarställe utanför Älghult när jag var barn och orten har inte förändrats mycket sedan dess. Stället är tillbommat och har klarat sig bra från vandalism.