Trollhättans slussar - juli 2016

Urban Exploration

Kraftverk

Trollhättan har genomgått en del förändringar de senaste åren. Och framför allt har det rustats upp. Nohabs gamla industrier har tagits till vara på och till större delen gjorts om till bostäder. De gamla slussarna drar turister och vårdas därför som sig bör.

Fallets dagar drar allt mer folk för varje år som går. Det rör sig alltså mycket folk i de gamla slussområdena. Åkte man igenom dessa områden för 10 år sedan så såg det rätt annorlunda ut. Enligt min mening var det bättre förr. Slitet, gamla byggkranar och fallfärdiga hus.