Hagia Sofia Istanbul - mars 2013

Urban Exploration

Kyrkor

Vi är i Istanbul med jobbet. Ledningen för företaget har skickat ut oss på sightseeing uppdraget från helvetet. Vi ska besöka ett antal platser och dessutom utföra ett antal uppgifter. Och självklart är det en tävling också. Jag tror att jag gick närmare en mil den här dagen. När priserna i tävlingen delades ut dagen efter och visade sig vara skräp kände man sig lite snopen.

Haga Sofia ser ut som en blandning av ett dåligt underhållet hyreshus och en moské. Det är insidan som räknas här. Det är mörkt för att vara en kyrka. Men dunklet passar bra. Det är rätt ljusnnivå för en kyrka av detta slag. Säkerheten är hög. För att komma in måste man passera en flygplatsliknande säkerhetsnivå. Better safe than sorry.

Det står en gigantisk byggnadsställning i stora kyrkosalen. Kanske är ställningen där för att matcha det träplank som uppförts längs med kanten av salen.