Urban Exploration

Sala Strå kalkbruk - Oktober 2015

Här låg tidigare Strå kalkbruk. Bilder av hur detta såg ut finns på utforskat.se.