Urban Exploration

Tuggens kraftverk - Juli 2015

Detta är ett av tre kraftverk som jag besökte längs Blå vägen som går mellan Umeå och Hemavan. Kraftverken liknar varandra. De är ett tydligt exempel på att form följer funktion.