Vänfors kraftverk - juli 2015

Urban Exploration

Kraftverk

Kraftverket ligger längs med Blå vägen som går mellan Umeå och Hemavan.